GDPR

Vi arbetar för att följa europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) för att skydda din integritet. GDPR är ett viktigt steg för att skydda den grundläggande rättigheten till integritet för individen, det ger också upphov till information om dataskydd, säkerhet och överensstämmelse bland alla företag.

För att hjälpa dig att förstå vad det betyder för dig och de åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter så har vi skapat en ny GDPR-sektion på vår hemsida. I det här avsnittet kan du hitta information som hjälper dig att förstå GDPR och hur det påverkar dig och dina personuppgifter.

Integritetspolicy och Cookie-policy beskriver hur vi hanterar din persondata,

Användarvillkor beskriver kraven på dig som besökare som besöker och använder vår site.