* Förhandsbokning

För dig som vill vara säker på att vagnen finns på plats när du vill hämta den. Ingen avgift om du startar hyran och hämtar på plats.

Gratisperiod

Det är alltid gratis att använda en släpvagn i 3 timmar. (Förhandsbokning tillägg 49kr)

Tilläggstid

För dig som vill använda en släpvagn i mer än 3 timmar finns möjligheten att lägga till tid. Kostnad gäller per timme.

Försäkring

Om olyckan skulle vara framme kan du känna dig trygg i att kostnaderna hålls nere. Rekommenderat

Dygnshyra

Behåll släpvagnen i 24 timmar.

Vanliga frågor

Om du har frågor angående våra tjänster är du också välkommen att kontakta vår support.

Hur får jag en USE4FREE-vagn gratis?

Du kan använda en släpvagn utan självriskeliminering i 3 timmar gratis hos alla våra partners butiker. När du står på släpvagnsplatsen bokar du bara en släpvagn i appen och låser upp den. Tiden börjar ticka när släpvagnen låses upp.

Varför rekommenderar vi självriskeliminering?

 

Skulle olyckan vara framme kan du känna dig trygg med att kostnaderna hålls nere. Självriskeliminering innebär att eventuella skade- och reparationskostnader blir 0kr. Vi rekommenderar alltid att du lägger till detta i din bokning.

Kan jag alltid förlänga min bokning?

Du kan alltid be om förlängning i appen. Du får omedelbart svar om släpvagnen är ledig eller om den är bokad av en annan användare.

När bör jag förlänga min bokning?

Vi rekommenderar att du förlänger din bokning om du behöver mer tid. Detta gör att resan blir säkrare och du slipper avgifter för sen återlämning.

Påverkar valet av släpvagn tjänsterna?

Nej, samma tjänster gäller för alla våra släpvagnar.

Varför rekommenderas förhandsbokning av en släpvagn?

För att säkra tillgången till den specifika släpvagn som du vill/behöver använda vid en specifik tidpunkt.

Kör tryggt med självriskeliminering.

Om olyckan skulle vara framme kan du känna dig trygg i att kostnaderna hålls nere. Om du väljer Självriskseliminering till din bokning innebär det att skade- och reparationskostnader blir 0kr i stället för en självrisk på 5000kr.

Obs! Försäkringen för våra släpvagnar täcker inte personliga tillhörigheter.

Avgifter

Nedanstående avgifter gäller för händelser orsakade av användaren. Kostnader för små och stora skador på en släpvagn berör inte en användare med Självriskeliminering som lagds till i bokningen. Har du några frågor om våra avgifter kan du kontakta kundtjänst.

Bokning

  • Sen återlämning: 400kr/h
  • Utebliven upphämtning: 300kr
  • Återlämning av smutsig släpvagn: 900kr

Reservdelar

  • Säkerhetswire trasig/borttappad: 300kr
  • Stödhjul trasig/borttappat: 450kr
  • Strömkabel trasig/borttappad: 600kr
  • Adapter trasig/borttappad: 180kr
  • Bluetooth lås: 2500kr

Självrisk

Självrisken ligger på 5000kr. Därför rekommenderar vi alltid att du lägger till Självriskeliminering för endast 69kr för att köra lite extra säkert.